Consolvo er en av landets ledende aktører innen rehabilitering, vedlikehold og sikringsarbeid av Norges infrastruktur.

Vi har over 30 års arbeidserfaring med bruer, jernbaner, tunneler og kaier over hele landet. Vi jobber for både offentlige og private aktører og har bl.a. Statens vegvesen, Bane NOR, fylkeskommuner og kommuner som kunde.

 

BRU
 
KAI

Bruer er vårt primære ekspertiseområde og vi har behandlet jernbanebruer, viadukter, akvedukter og gangbruer. Jobber utføres på bruer av alle slags materialer, men hovedsakelig av stål/aluminium og betong.

 

Kaier har blitt en hurtigvoksende del av vårt fagområde de siste 10 årene. I likhet med bruer er også kaier svært utsatt for korrosjon og vår erfaring med holdbare løsninger gir anleggene økt levetid. Vi utfører arbeidet på både offentlige og private kaianlegg i hele landet.

 
BANE
 
 
TUNNEL

Vi har god fagkunnskap innenfor vedlikehold av konstruksjoner tilknyttet banenettet og er trygge på det arbeid vi utfører på nettets bruer, støttemurer og kulverter.

 

Fjelltunneler og betongtunneler er også en del av vår portefølje. Vi er svært dyktige på vedlikehold av arbeider utføres både på vei, jernbane og t-banenett, samt stasjoner.

 

Olav Moen
Driftssjef
olav.moen@consolvo.no
Telefon: 917 29 757

 

Kim Richard Moen
Prosjektleder
kim.richard.moen@consolvo.no
Telefon: 911 06 677

 

Magnus Ulfsnes
Prosjektleder
magnus.ulfsnes@consolvo.no
Telefon: 911 63 180

 

CONSOLVO UTFØRER
 • Betongrehabilitering
 • Betongarbeider
 • Overflatebehandling
 • Betongsprøyting
 • Fugearbeider
 • Rekkverk
 • Stålarbeider
 • Bruinspeksjoner
 • Vannmeisling
 • Tilkomst/stillas
 • Limtrebru
 • Sandblåsing
 • Trearbeider
 • Underbrolift
 • Membranarbeider
 • Katodisk beskyttelse
 • Forsterkning
 • Verneverdige bruer
 • Montering av stålkonstruksjoner