Kunde: Moss Havn KF
Periode: April 2020 – Oktober 2020
Pris: 5,5 MNOK
Sted: Moss, Moss Kommune, Viken

Prosjektet i Moss Havn gikk ut på å rehabilitere Klakken kai ved å montere katodisk beskyttelse på undersiden av kaia.

Først ble skadet betong fjernet ved hjelp av vannmeisling før skadene ble sprøytet opp ved tørrsprøyting. Deretter ble det katodiske anlegget montert før dette ble beskyttet med et nytt lag med sprøytemørtel.

For å utføre jobben på en effektiv måte var vi avhengig av en solid arbeidsplattform. Det ble montert et hengestillas under kaia flere meter over havbunnen. Stillasdekket bestod av galvaniserte gitterrister siden arbeidet pågikk i saltvann mesteparten av tiden.

Til tross for at stillaset i store deler av byggeperioden sto under vann og skapte et utfordrende arbeidsmiljø, ble prosjektet fullført i henhold til avtalt fremdriftsplan og kvalitet.