Kunde: Statens Vegvesen
Periode: 2019 – 2020
Verdi: 19 MNOK
Sted: Frogner, Lillestrøm kommune, Viken

Melvold bru på Fylkesvei 171 er en bru for kjøretøy, syklende og gående.

Bruens fortau, som var av betong, hadde mye skader og var for smalt. Vår oppgave var å utvide fortauet og reparere asfalten på kjørebanen.

Fordi bruens bæreevne var fullt utnyttet ble løsningen å rive det gamle fortauet og erstatte det med en påhengt gangvei i kompositt som var bredere og hadde i tillegg mye lavere vekt enn tradisjonelle byggematerialer.

Fortauet ble fjernet med wire-saging og vannmeisling. En del av fortauet lå også over jernbane. Det ble støpt nye landkar og kantdragere og montert stålkonsoller som ny gangvei ble montert på. Dette nye fortauet har en lengde på 90m og bredde på 4m, og er satt sammen av 9 stk komposittelementer.

I tillegg til dette ble det montert nytt rekkverk på kjørebru og lagt membran og asfalt.