Kunde: Bane NOR
Periode: 2021-2022
Verdi: 57 MNOK
Sted: Skansen og Nidelv jernbanebruer, Trondheim

Jernbanebruene Nidelv og Skansen ligger på hver sin side av Trondheim Sentralstasjon.

Arbeidet på Nidelv bru besto av å overflatebehandle stålkasser og rekkverk. I tillegg ble det utført mekanisk reparasjon på styrhus og inne i maskin og motvekts rom. Det ble også montert nye gangbaner av gitterrister på begge sider av brua.

Skansen bru ble ett tverrfaglig prosjekt hvor vi overflatebehandlet alt stål, skiftet ut bolter i brua og rehabiliterte og byttet ut lager. I tillegg ble det utført omfattende restaureringsarbeider på maskin og styrhus. Brua er vernet så en del av arbeidet måtte koordineres med riksantikvaren. Det var begrenset med muligheter for å jobbe i sporet så vi bygget stillas rundt hele brua, samt rett over kjøreledning. Til slutt byttet vi også sviller over hele brua.