Consolvo utfører arbeid på verft, kraftanlegg, kraftlinjer og fabrikker. Vi leverer byggmessig vedlikehold av stål, betong og tømrerarbeider, samt komplette løsninger på tilkomst og stillas.

Våre arbeidere har spesialisert seg på industriell overflatebehandling av stål og betong, og vi rehabiliterer alle slags konstruksjoner innenfor industri over hele landet. Vi har erfaring både innenfor kraftstasjoner, vannveier og damanlegg. I tillegg utføres rehabilitering av drikkevannsanlegg og høydebasseng, samt master og fundamenter for kraftnett.

 

CONSOLVO UTFØRER

 • Betongarbeider
 • Betongrehab
 • Bygg
 • Båt
 • Damarbeider
 • Fasader
 • Fundamentrehab
 • Jordingsarbeider
 • Sandblåsing
 • Trearbeider
 • Tilkomst/stillas
 • Membranarbeider
 • Overflatebehandling
 • Stålarbeider
 • Vannmeisling
 • Katodisk beskyttelse
 • Montering av stålkonstruksjoner

Arne Dolven
Prosjektleder
arne.dolven@consolvo.no
Telefon: 915 84 819