Kunde: Bane NOR
Periode: 2022 – 2023
Verdi: 21 MNOK
Sted: Katfoss bru, Geithus, Viken

Katfoss bru ligger ved Geithus i Viken fylke og er ei jernbanebru i fagverk på 130 meter. Arbeidet på brua besto i å overflatebehandle alt stål, montere nye gangbaner og skifte ut sviller og skinner over brua. I tillegg ble alle pilarer rengjort og fuget på nytt.

En tilkomstbru med skinner ble bygd mellom jernbanebruen og riggplassen ved Elvika Renseanlegg for å effektivisere arbeidet.