Katodisk beskyttelse er den eneste metode som er dokumentert å stoppe alvorlig armeringskorrosjon.

Når armeringsjern i betong ruster svekkes jernet, men også betongen, fordi den sprenges i stykker av rustproduktene fra jernet. Slik kan riss, knusingskader og slipp i belegg oppstå. Spesielt akutt er det når rust skyldes salt. I Norge bidrar salting av veier og vår lange kystlinje til at betongkonstruksjoner utsettes for salt. Balkonger, kaier, broer og P-hus er typiske utsatte konstruksjoner.

Den eneste velprøvde metode for å stoppe rusten er katodisk beskyttelse (KB). Katodisk beskyttelse har i flere hundre år vært brukt på skip, og har siden begynnelsen på 1970-tallet også fått stor utbredelse i betong.

I dag er katodisk beskyttelse av betong en etablert metode som er regulert av globale ISO-standarder. Ved å montere en anode, f.eks. i form av en elektrisk ledende maling på betongoverflaten, kan man stoppe korrosjonen på jernet ved å tilføre en svak elektrisk spenning mellom anode og jern (katode).