Kunde: Statens vegvesen
Periode: 2018 – 2019
Pris: 26,3 MNOK
Sted: Kviteseid, Telemark

Spjotsodd bru er en hengebru på riksvei 41 som strekker seg over Kviteseidvatnet. Bruen stod ferdig i 1963, er 290 meter lang og har et hovedspenn på 150 meter.

Bruen har gjennomgått betydelig rehabilitering i 2019. Den har blitt forsterket med 87 tonn stål og betongskader både over og under bruen har blitt reparert ved mekanisk- og vannmeisling, sandblåsing, håndmørtling og sprøytebetong. Begge tårn og rigler er rehabilitert ved mekanisk meisling, håndmørtling, injisering av sprekker og legging av filmdannende belegg på oversiden.

Alt konstruktivt stål er metallisert og overflatebehandlet. Alle hengestag måtte avlastes for å få en tilstrekkelig behandling. Brurekkverk er kun overflatebehandlet.