Kunde: Statens vegvesen
Periode: 2018 – 2021
Pris: 70 MNOK
Sted: Måløy, Sogn og Fjordane

Måløybrua er 1224m lang  med to midtspenn på 125m hver samt en seilhøyde på ca. 42m. Consolvo har fått i oppdrag å gjennomføre Norges største KB jobb med ca 18.000m² innstøpt titan nett og opsjon på 2.200m² ledende belegg. Vi legger også nytt elektrisk anlegg og skifter lagre, drenssystem og fuger.