Kunde: Nasjonale Turistveier
Periode: 2019 – 2020
Verdi: 41 MNOK
Sted: Vøringsfossen, Hardangervidda, Vestland

Prosjektet gikk ut på å knytte sidene Fossatromma og Fossli sammen via en stålbro over Vøringsfossen. Brua har en spennvidde på 47 meter, 99 trappetrinn og en høydeforskjell på 16 meter. All transport på området ble utført med helikopter.

Sju brudeler ble heist på plass og montert på stedet, noe som var meget utfordrende pga. høye, bratte stup. I tillegg ble stier på begge sider av fossen oppgradert. Dette besto av montering av forskjellige rekkverksløsninger i rustfritt stål som fulgte terrenget rundt og graving og fjerning av masser samt tilføring av nye masser.

Det ble også montert utkikkspunkter på stupkantene på forskjellige steder i rustfritt stål og betong.