Påføring av puss med slett flate på store områder med store krav til sletthet

Oppdragsgiver: Strøm Gundersen AS

Tidsperiode og omfang: 2013, 3 MNOK

Tiltak

Grunnpuss, armeringsnett og sluttpuss ble påført.

Resultat

Flatene fremstår med enhetlige, jevne og med slett struktur.

8  45

0072  0074

0081