Total oppgradering av hele t-banestrekningen skulle utføres. Consolvo var entreprenør på betongrehabilitieringen.

Oppdragsgiver: AF-Gruppen/Oslo Sporveier og Bymiljøetaten

Tidsperiode og omfang: 2015, 13,1 MNOK

Tiltak

Oppgradering av tunneler, bruer, perronger, trapper og bygningsmasse.

Resultat

Ny oppgradert t-banestrekning med rehabiliterte betongkonstruksjoner.