Stillas for tilkomst til overflatebehandling av fagverk.

Oppdragsgiver: Rambøll

Tidsperiode: 2012–2013