Her er det  spennarmerte dekker med korrosjonsskader på grunn av klorider

Oppdragsgiver: Statoil Hydro

Tidsperiode og omfang: 2006-2007, 19,5 MNOK

Tiltak

Betongrehabilitering, montering av titannett, titanbånd, durAnode3, samt overflatebehandling med karbonatiseringsbremsende maling, membran og asfalt ble valgt som metode.

Resultat

Rehabilitering og oppgradering av P-huset ble resultatet.

12-dscn1009