Kunde: Statens vegvesen
Periode: 2016-2018
Pris: 135 MNOK
Sted: Fredrikstad, Viken

Brua over Glomma ble totalrehabilitert med materialer og metoder tilpasset byggverkets egenart på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene.

Med unntak av KB og andre elektrokjemiske metoder så har prosjektet vært innom de aller fleste mekaniske rehabiliteringsmetoder under krevende forhold med full trafikk i hele anleggsperioden, store høyder og tett bebyggelse inntil og under brua.

Som et element i rehabiliteringen ble det prosjektert og montert effektbelysning som fremhever bruas egenart og understreker dens arkitektur i sin plassering.

Spesielt for prosjektet er at det har vært krevende rehabilitering kombinert med å legge til rette for full trafikk i hele anleggsperioden. Dette har vært håndtert av entreprenør, byggherre og byens befolkning på en utmerket måte.

Brua er nå fremhevet som et sentralt landemerke i Fredrikstads bymiljø, som gir stolthet blant byens innbyggere både funksjonelt og estetisk.