Totalerehabilitering av stål og betong

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region Øst

Tidsperiode og omfang: 2015-2018, 102 MNOK

Tiltak

Overflatebehandling av stål på hengestenger, samt buekonstruksjon. Utskifting og vedlikehold av rekkverk og lysmaster, nye klatrerekkverk og støyskjermer, betongreparasjoner, overfaltebehandling av betong, fjerning av fortau og etablering av ensidig gang- og sykkelbane, forsterkning med karbonfiber, ny asfalt samt elektroarbeider.

Resultat

Totalt rehabilitert bru med materialer og metoder tilpasset byggverkets egenart på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene.

_dsc2275

bru-stilas

img_6050

referanse-fredrikstad-bru

stilas2

_dsc1851

_dsc2025

consolvo-illustrasjon-6