Fjellhytta borettslag består av terrasseblokker med 153 leiligheter og 44 rekkehus. Klorider i betongen har ført til betongskader. Ellers er generelle oppgraderinger av bygningsmasse og området rundt foretatt.

Oppdragsgiver: Fjellhytta borettslag

Tidsperiode og omfang: 2014-2016, 45 MNOK

Tiltak

Betongrehabilitering og katodisk beskyttelsesanlegg, nye vinduer, vegger og terrassedører, nytt rekkverk og belegg på alle balkonger og en del terrasser, etterisolering og nytt panel på endevegger på rekkehus og blokker, samt diverse mindre oppgraderinger.

Resultat

Borettslaget fremstår som modernisert og velholdt.

img_0385  img_0404

img_0405