Kunde:  Skagerak Kraft
Periode: 2021
Verdi: 7,4 mill
Sted: Dam Hoppestad, Flesberg Kommune, Viken Fylke

Dammer Hoppestad består av en hoveddam med overløp og en sperredam. Begge dammene hadde behov for forsterkning for å tilfredsstille krav i Damsikkerhetsforsikriften. Hoveddammen ble forsterket ved at det ble bygget forankringsklosser på pilarens heler, som ble forankret til fjellfundament ved hjelp av gyste stag. På 17 av pilarene ble det også forsterket med oppspente stag forankret i fundamentklossen.

Sekundærdammen ble utbedret ved å øke dammens tyngde ved en påbygging på damkronen og bygge inn en økt kapasitet på dammens forankring til fjell ved montering av slakke fjellbolter. I tillegg til dette ble det også montert nye bolter på massivdamtilslutningene, og det ble montert nytt rekkverk på hoveddammen.