Startende korrosjon på sentrale deler av brukonstruksjonen som bærekabler og hengestenger. Flere trådbrudd var funnet på bærekablene.

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen region sør

Tidsperiode og omfang: 2014-2015, 35 MNOK

Tiltak

Avlasting og fjerning av hengestenger med påfølgende sandblåsing, metallisering og maling av bærekablene. Reparasjon av trådbrudd. Nytt brurekkverk er og lysmaster er montert.

Resultat

Brua er oppgradert til dagens standard og bæreevnen er gjenopprettet.

 

20-09-14-sandbla%cc%8asing-2  bruseksjons-befaring-2

oversiktsbilde-2  oversiktsbilde-trosvikvegen

referanse-breviksbrua