Kloridinfisert betong og et generelt oppgraderingsbehov. Utfordringer knyttet til hotell i drift.

Oppdragsgiver: Banco AS

Tidsperiode og omfang: 2014, 11 MNOK

Tiltak

Betongrehabilitering og katodisk beskyttelse av garasjeanlegget med Zebra anode, overvåkning og belegging med polyutrethan belegg, samt påføring av karbonatiseringsbremsende maling.

Resultat

Resultatet ble et rehabilitert og oppgradert P-hus med overvåkning av korrosjonstilstanden.

skader-31  skader-34