Vi har solid erfaring og er landsledende innenfor rehabilitering og vedlikehold av konstruksjoner som bruer, bygninger, fasader på boliger og industribygg, tunneler, bane, parkeringshus, skip, kaier og kraftanlegg.

Innenfor bygg utfører Consolvo oppdrag som tømring, blikk og tak og oppsetting av stillaser. Vi er spesialister innen katodisk beskyttelse.

Consolvo har sitt utspring i Vedlikehold-Service Drammen AS som ble stiftet i 1981. Siden den gang har vi opplevd solid vekst. Consolvo består i dag av en rekke selskaper i samme eierstruktur rett under AF Gruppen, har rundt 280 ansatte og en årlig omsetning på omlag 550 millioner kroner. 

Gjennom Consolvos kreativitet, erfaring og kompetente medarbeidere får oppdragsgiveren trygghet for at leveransen blir som avtalt. Vi tilstreber alltid solid gjennomføring og solide løsninger i alle ledd. Som en del av vårt konstante forbedringsarbeid har vi blitt ISO-sertifisert i standardene 14001 og 9001.

Consolvo er et verdibasert selskap med kjerneverdier som selve grunnfjellet i vår virksomhet. Se vår presentasjon av disse i videoen under.

VÅRE GODKJENNINGER