Kunde: Glitre Nett AS
Periode: Mai 2023 – Pågående
Verdi: 43 MNOK
Sted: Kristiansand, Kristiansand kommune, Agder

Strømforbruket er stadig stigende og det øker behovet for bedre kapasitet, særlig i tettbygde områder. Kristiansands planer om lading til sjøtransport og strømforsyning til utbygging av nye kvartaler og bygg er grunnen til at ny trafostasjon ved havna skal stå klar i år 2025.

Prosjektet startet med riving av et eksisterende bygg rett før sommeren 2023. Alt avfall ble sortert og levert til godkjent mottak. Deretter sto grunnarbeider og montering av stålkjernepeler for tur. I september 2023 startet oppbyggingen av selve trafoen i betong som har en grunnflate på 530kvm. Betongarbeidet vil pågå til midten av april 2024 og når dette er ferdig skal fasaden mures opp med teglstein. 

Kontrakten omfatter også diverste stål-, tømrer- og tekkearbeid.