Kunde: Svarttjern Borettslag
Periode: 2019-2021
Pris: 30 MNOK
Sted: Romsås, Oslo

Tre p-hus tilhørende Svarttjern Borettslag hadde et oppgraderingsbehov og Consolvo ble valgt til å gjennomføre det arbeidet. P-husene ble bygd på 70-tallet og består av én 3-etasjes p-hus og to på 4 etasjer, alle med dekker av slakkarmert betong. Til sammen rommer de 540 parkeringsplasser og to bomberom.

Siden de ikke har blitt utbedret siden byggeåret, led de av omfattende korrosjon og betongskader. Det ble derfor utført begrenset mekanisk reparasjon kombinert med katodisk beskyttelse. Vannmeisling ble kun benyttet på det siste p-huset pga. ekstra stort skadeomfang. Vi brukte ellers vanlige meislemaskiner.

I tillegg ble dekket i bomberommene rehabilitert. Der ble både betongen og overkantsarmeringen erstattet. Vi brukte meislingsrobot for å effektivt fjerne 20 cm med betong.

Sluttresultatet ble tre ferdig rehabiliterte p-hus med nytt gulv, vegger, drager og søyler.

Dette var de siste p-husene på Romsås vi ikke hadde rehabilitert fra før.