Kunde: Lier Kommune
Periode: August 2023 – Desember 2023
Verdi: 11,7 MNOK
Sted: Tranby, Lier Kommune, Viken

Prosjektet på Hennummarka skole gikk ut på å skifte eksisterende taktekking, ca. 4030 m2, samt oppgradere dagens underlufting av taket. Tidligere tak har stått siden bygget ble oppført i 1984 og senere utvidet med gulv fløy i 1995.

Med tanke på takets alder var det på tide med ny taktekking, da det i senere år har vært en del vannlekkasjer i flere deler av taket.

Taket var tidligere tekket med stålplater som var montert direkte på eksisterende sutaksplater (undertak). Disse platene viste gode indikasjoner på at det har vært en del vannlekkasjer igjennom årene som har vært.

Etter at den gamle taktekkingen var fjernet ble taket bygget opp igjen med ny vindsperre over eksisterende sutaksplater og videre med krysslekting for å få god utlufting under ny taktekking. Videre ble det montert kryssfiner og 1 lags asfaltpapp på nytt undertak. Det ble også montert nye luftelyrer på alle takmøner for å gi best mulig sirkulasjon til luftingen av taket. Solcelleanlegg ble montert på brun og blå fløy på taket.

Under gjennomføringen ble det montert tak over tak for å sikre arbeidsområde best mulig mot eventuelle vannlekkasjer når taket ble åpnet opp. På tross av noe tidlig snøfall som skapte noen forsinkelser, ble prosjektet gjennomført innenfor rammene som var forventet av byggherre.

Resultatet av prosjektet ble godt mottatt av byggherre og Consolvo er fornøyd med å ha gjennomført enda et prosjekt med kvalitet og solide løsninger.