På grunn av nødvendig drift av T-bane, ble arbeidet på disse broene utført på svært kort tid og innenfor strenge tidsrammer

Oppdragsgiver: Oslo Sporveier

Tidsperiode og omfang: 2014, 5,2 MNOK

Tiltak

Rehabilitering av brukar, overflatebehandling av stål og endring av sporgeometri.

Resultat

Hastigheten kunne økes og slitasjen på sporene ble mindre.