Behov for generell oppgradering av fasader og garasjer samt få kontroll på pågående armeringskorrosjon

Oppdragsgiver: Stovnersletta boligsameie

Tidsperiode og omfang: 2014, 24 MNOK

Tiltak

Garasjene og blokkene ble betongrehabilitert og generelt oppgradert. Katodisk beskyttelse ble installert i garasjene.

Resultat

Sameiet fremstår som godt vedlikeholdt, og man har nå trygghet for at det er kontroll på korrosjonstilstanden.

20130524_114148  20130711_111125

20130711_111131  20130718_095005

20130911_102535  20130716_120416