Sikring av ustabil støttemur parallelt med jernbane i drift

Oppdragsgiver: Jernbaneverket

Tidsperiode og omfang: 2015-2016, 18,1 MNOK

Tiltak

Det ble utført boring av stag, sprøytemørtling og montering av gangbaner og gjerder i forbindelse med jernbanesporet.

Resultat

Støttemur er sikret og oppgradert til dagens standard og trafikkmengde.