Skadet betong i fasade, samt ønske om en enhetlig fasade og etterisolering

Oppdragsgiver: Eiendomshuset Malling & Co AS

Tidsperiode og omfang: 2016, 18 MNOK

Tiltak

Betongrehabilitering med katodisk beskyttelse av armering, og tilbakeføring til orginalt utseende. Etterisolering og ny puss samt utskifting av vinduer og dører. Ny taktekking og blikkarbeider. Overflatebehandling og fasadebelysning.

Resultat

Fasade som framstår som ny, men med gammelt utseende. Kombinert med ny fasadebelysning vil bygget gi et delikat inntrykk.

2016-02-11-11-04-19  2016-07-07-12-21-08