Dette er et P-hus inne i fjellhaller, og betongen var kloridinfisert

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune

Tidsperiode og omfang: 2012–2013, 8,2 MNOK

Tiltak

Betongreparasjoner, katodisk beskyttelse og oppgradering av parkeringshuset ble utført.

Resultat

Resultatet ble et rehabilitert og oppgradert P-hus med overvåkning av korrosjonstilstanden.

6-hansfjellet%20p-hus