Klorider og skadet betong på betongarealene viste et  sammensatt skadebilde. Det er viktig med rett metodevalg på forspent armering.

Oppdragsgiver: Storebrand

Tidsperiode og omfang: 2013-2014, 8 MNOK

Tiltak

Betongrehabiliteringen ble utført mens P-huset var i drift. Katodisk beskyttelsesanlegg ble brukt på dekker og Cassettesystemet ble benyttet på forspent armering. Samvirkemodellen ble valgt som kontraktstype ved utførelsen.

Resultat

Rehabilitert og oppgradert P-hus med overvåkning av korrosjonstilstanden.

house-of-oslo-lekkasjer-1-1  imag0358