Tømrerentreprise 74 leiligheter i Drammen sentrum

Oppdragsgiver: Strøm Gundersen

Tidsperiode og omfang: 2013-2014, 18 MNOK

4  10

26   nybygg5

43  pir-7-drammen

pir7  referanse-pir7_2

solar-pir7-drammen-12_0