Parkeringshus er svært utsatt for armeringskorrosjon fordi veisalt fraktes inn og avsettes i betongen. Det er viktig at rehabilitering utføres før konstruksjonene mister sin bæreevne.

Consolvo utfører rehabilitering av parkeringshus over hele landet og har lang erfaring med ulike metoder og produkter som effektivt stanser denne type korrosjon og gir overflater et innbydende utseende.

KONTAKTPERSONER

Anders Høiaas
Avdelingsleder bygg
anders.hoiaas@consolvo.no
Telefon: 459 17 699
 

 

CONSOLVO UTFØRER

  • Betongrehabilitering
  • Betongarbeider
  • Katodisk beskyttelse (KB)
  • Forsterkning
  • Garasjebelegg
  • Malearbeider
  • Oppgradering
  • El-arbeider
  • Fasadearbeider