Parkeringshus er svært utsatt for armeringskorrosjon fordi veisalt fraktes inn og avsettes i betongen. Det er viktig at rehabilitering utføres før konstruksjonene mister sin bæreevne.

Consolvo utfører rehabilitering av parkeringshus over hele landet og har lang erfaring med ulike metoder og produkter som effektivt stanser denne type korrosjon og gir overflater et innbydende utseende.

KONTAKTPERSONER

Fredrik Røtter Fredrik Røtter
Daglig leder
fredrik.rotter@consolvo.no
Telefon: 951 20 150
 
Gordon Doull Gordon Doull
Prosjektleder
gordon.doull@consolvo.no
Telefon: 926 95 414

 

CONSOLVO UTFØRER

  • Betongrehabilitering
  • Betongarbeider
  • Katodisk beskyttelse (KB)
  • Forsterkning
  • Garasjebelegg
  • Malearbeider
  • Oppgradering
  • El-arbeider
  • Fasadearbeider