Fagverksbru var angrepet av rust og gangbanen tilfredstilte ikke dagens krav til sikkerhet

Oppdragsgiver: Jernbaneverket

Tidsperiode og omfang: 2016, 12,6 MNOK

Tiltak

Full overflatebehandling og bygging av ny gangbane.

Resultat

Brua er oppgradert til dagens standard.

20160629_172020

20160704_132606

20160701_083637

20160706_104804

20160706_104733