Oppgradering av gammel kraftlinje i til dels svært ulendt terreng

Oppdragsgiver: Skagerak Energi

Tidsperiode og omfang: 2016, 1,8 MNOK

Tiltak

På grunn av stedvis vanskelig tilgang ble det valgt å benytte batteridrevet utstyr og tilpasset mengde med mørtler o.l. Alt utstyr ble båret på ryggen og tilgangen var til fots.

Resultat

Stolpeføttene ble rehabilitert og flere jordingsspyd ble montert. Betydelig bildedokumentasjon ble laget.

 

atv-bilder-3  20161006_105111

20161012_091127  20161013_091654

20160824_163516