Hele området er vernet, inkludert restaurant, gangarealer, kai, stupetårn og badeanlegg. Dette er nå restaurert og oppgradert i samarbeid med riksantikvaren.

Oppdragsgiver: Oslo kommune

Tidsperiode og omfang: 2011, 2,8 MNOK

Tiltak

Rehabilitering av brygge og overgangsbru på Ingierstrand bad. Det ble utført betongrehabilitering, elektrokjemisk rehabilitering, pussarbeider, undervannsarbeider, trearbeider og stålarbeider.

Resultat

Hele området fremstår nå velholdt og innbydende, og har på nytt blitt et populært utfartsted.