Kloridinfisert betong og et generelt oppgraderingsbehov

Oppdragsgiver: KLP eiendom

Tidsperiode og omfang: 2015, 6,8 MNOK

Tiltak

Betongreparasjoner, katodisk beskyttelse og oppgradering av parkeringshuset ble utført.

Resultat

Rehabilitert og oppgradert P-hus med overvåkning av korrosjonstilstanden ble resultatet.

bilde1  bilde2

bilde3