Oppgradering og utvidelse av brygge- og friluftsanlegg på en av øyene i oslofjorden for å tilrettelegge for småbåter. Området er vernet på grunn av spesiell vegetasjon.

Oppdragsgiver: Oslo kommune

Tidsperiode og omfang: 2012, 3,2 MNOK

Tiltak

De ble lagt fine trekledninger på brygger og anlegget ellers. Det ble bygget grillhytte, tredekker og toalett. Hele anlegget ble HC-tilpasset.

Resultat

Med denne oppbyggingen ble Husbergøya oppgradert til å bli et av de flotteste friluftsområdene på øyene i indre Oslofjord.