Behov for betongrehabilitering og sikring av betonghvelv i tunnel

Oppdragsgiver: Consto Anlegg Øst AS

Tidsperiode og omfang: 2016, 0,3 MNOK

Tiltak

Betongrehabilitering utført.

Resultat

Oppgradert tunnel.

skader-portal-4  svein-woldseng-6

svein-woldseng-14