Stillas på 2 stk pilarer for tilkomst til betongrehabilitering.

Oppdragsgiver: Consolvo

Tidsperiode: 2017

Utfordring

Deler av tilriggingen foregikk ved hjelp av båt. Forankring bare i bunn og topp for bedre tilkomst og effektivitet ved betongarbeider.