Kloridinfisert betong og generelt stort oppgraderingsbehov både av bæring og utvendig fasade

Oppdragsgiver: Stor-Oslo eiendom AS

Tidsperiode og omfang: 2013-2014, 19 MNOK

Tiltak:

Betongreparasjoner, katodisk beskyttelse og gjennomgående utvendig og innvendig oppgradering av parkeringshuset ble gjennomført. Nye brannkrav er tilfredsstilt og elektroarbeider er utført.

Resultat:

Parkeringshuset fremstår nå som nytt, både utvendig og innvendig.

 

Før:

bilde2  bilde3-for

Etter:

bilde4-etter  bilde1

bilde5  bilde6