Rehabilitering av bygningsmasse skulle utføres i samsvar med verneplan, samt at generatorer og turbiner skulle erstattes.

Oppdragsgiver: Stakraft Energi AS

Tidsperiode og omfang: 2014, 8 MNOK

Tiltak

Total utvendig utbedring av pusset fasade, samt taktekking og blikkenslagerarbeid. Ombygging i stasjon for utskifting av produksjonsenheter.

Resultat

Stasjonen framstår som et museum i levende drift med nye fasader og oppgraderte utearealer.

20130604_105925  img_2799

referanse-hakavik-kraftstasjon