Betongkonstruksjoner med behov for vedlikehold

Oppdragsgiver: AF-gruppen

Tidsperiode og omfang: 2016, 0,9 MNOK

Tiltak

Diverse betongarbeider på E-18 i Lier.

Resultat

Oppgradert tunnel.

20161011_133432 20161011_133447