Kloridinfisert betong og generelt oppgraderingsbehov

Oppdragsgiver: Ellingsrudåsen brl

Tidsperiode og omfang: 2009-2010, 26,6 MNOK

Tiltak

Betongreparasjoner, katodisk beskyttelse og gjennomgående utvendig og innvendig oppgradering av parkeringshuset ble utført.

Resultat

Parkeringshuset ble flott og fremstår nå som nytt, både utvendig og innvendig.