Tømrerenreprise ved kommunalt sykehjem på ca 7 500 m2

Oppdragsgiver: Strøm Gundersen

Tidsperiode og omfang: 2014-2015, 8,7 MNOK

 

eikertun-helsehus-nytt-bygg  eikertun-hh-groner

Eikertun helsehus off åpnet 14. okt 2016