Problemer med utsprengt betong og korroderende armering

Oppdragsgiver: Glommen og Laagens brukseierforening

Tidsperiode og omfang: 2007, 0,8 MNOK

Tiltak

Betongrehabiliteirng ble utført.

Resultat

Oppgradert dam.

bilde063  bilde067

bilde111  bilde114

bilde115