Kunde: Veidekke Entreprenør AS
Periode: 2016
Pris: 7,4 MNOK
Sted: Ring 3 på E6 i Oslo

Brynstunellen på E6 gjennom Oslo skulle oppgraderes av Veidekke for å møte nye gjeldende krav, og Consolvo ble deres UE på oppgraderingen av betongen. Passasjen består av to parallelle tuneller på ca. 255m og 293m som fører trafikken i hver sin retning.

Vi startet med omfattende kontroll av armering og betong for å avgrense behovet for reparasjoner. Skadet betong ble fjernet med vannmeisling og skadet armring ble erstattet, før ny betong ble påført med tørrsprøyting. Områder med for mye klorider i betongen måtte få en full rehabilitering. Alt vannet fra meislingen ble sendt gjennom et renseanlegg, før det ble sluppet ut i elven som rant på utsiden av tunellene.

Da det også skulle sprenges fjell og kjøres mye masser ut fra tunellen, jobbet vi tett med Veidekke for å ha en sikker arbeidsplass og god fremdrift. Støyende arbeider ble utført på dagtid pga. tett bebyggelse over tunellen.

Kvaliteten på jobben ble dokumentert nøye, med hyppige tester og sjekk gjennom hele prosjektet.