Innstøpte klorider i betongen har sammen med lekkasjer ført til store korrosjonsproblemer. Dette har nødvendiggjort installasjon av katodisk beskyttelse også innvendig i mange leiligheter. Dette er uvanlig. Noen av beboerene har flyttet til erstatningsleilighet under utbedringen.

Oppdragsgiver: Bodøsjøen borettslag

Tidsperiode og omfang: 2014, 20 MNOK

Tiltak

Katodisk beskyttelse og betongrehabilitering av ca 100 balkonger og 20 leiligheter.

Resultat

Ved forskjellige tiltak har borettslaget oppnådd god kostnadskontroll og enklere driftforhold, og fremstår som veldrevet og velholdt.

20140508_155812  dsc_0056

img_0043  img_0554

20140703_085616